ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2011

ನೋವ ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳದ ಸ್ಪರ್ಶ

ಹೂವ ಪಕಳೆಯಾಗಿತ್ತು ಹೃದಯ,
ಕರುಣೆಯ ಮಂಜು ತುಂಬಿದ ಕೊಡ
ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಯರ ನೋವ ಬಿಸಿಲಿನ
ಜಳದ ಸ್ಪರ್ಶಕೂ, ಕೊರಡು ಮಳೆ
ಹನಿಯಾ ಇಬ್ಬನಿಯಾಗಿಸಿತ್ತಂದು
ಇಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಿರು ಸೂಜಿಯಾ
ಚುಚ್ಚಿ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದನನ್ಯ,
ಮುಚ್ಚ ಲಾದೀತೇ ಸೋರಿ ನಿಂತ
ಸಂಬಂಧಗಳ ನದಿಯ ಒಡಲ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ