ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2013

ಬರೆವವರು!

ಬಣ್ಣಬಳಿದ ಗೋಡೆಗಂಟಿದ ಹಲಗೆಯಲೊಂದಿಷ್ಟು
ರೇಖೆಗಳ ಎಳೆದು ಬಿಡಿಸಿ ಗೀಚಿಹೋದವರೆಷ್ಟೋ?
ನಿನ್ನೆ ಬಂದವರಿಂದಿಲ್ಲ,ಇಂದಿನವರದು ಮುಂದಿಲ್ಲ
ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲಲಿಲ್ಲ, ಭಿನ್ನವದು ಚಿತ್ರ ಹಲಗೆಯೊಳು!

ಕರಿಬಣ್ಣದ ಕಡ್ಡಿಯೊಳು ಬರೆಯೆಳೆವ ಹಲವರು
ಹಲಗೆ ಬಿಳಿ ಕಂಡರಾಗದಂತೆ ಕೆಂಡವವರ ಮೊಗ,
ಅರಿಯಲಾಗದಕ್ಷರಗಳ ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಲವರದು
ಮೊಂಡ-ಮೋಟು ಗೀಚುಗಳಲ್ಲೇ ನೀತಿಪಾಠ!

ಕರಿಯದಾದರೇನು ಕಡ್ಡಿ, ಗೀಚಿ ದುಂಡಗೆ
ದೋಚುವವರಿಹರು ಮನಸ, ಬೆರೆಯುವರು
ಗೆರೆಗಳಲೇ ಬರೆದು, ಬರೆಗಳ ಬಿಡಿಸೊರೆಸಿ
ಮರೆಯಲಾಗದಂತೆ ಮರೆಯಾಗುವವರಿಹರು!

ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬಳಿಯಿರಲಿ, ಬರೆಯುತಲಿ ದಿನವೂ
ಬರೆಯಾದರೂ ಬರೆಯಿರಿ, ಬರೆದು ಬೆರೆಯಿರಿ
ಮರೆಯದಿರಿ ಹಲಗೆಯ ನಿಮ್ಮದೇ ಗೀಚುಗಳಲಿ
ನೋವು-ನಲಿವುಗಳ ಅದರೆದೆಯ ಆಳಕ್ಕಿಳಿಸಿ!

=====
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್