ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2012

ಹೊರಬನ್ನಿ ಜಾತಿಗಳೇ...!

ಜಾತಿ-ಜನಿವಾರಗಳ ಗಂಟೆಳೆದು ನೇಣು ಹಾಕಹೊರಟವರೆ
ಕೇಳಿ ನೀವರೆಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದೊಳು ನೂಲಿಹುದೆ?
ಕೀಳ ಹೊರಟಿರಿ ಎಂದೆನದಿರಿ ಬೇದಭಾವಗಳ ಬರಿದೆ ಬಾಯಲಿ
ನಿಮ್ಮ ನರನಾಡಿಗಳಲಿ ಹರಿವ ನೆತ್ತರು ಕೆಂಪಗಿರಲಿ ಮೊದಲು!

ಬೀಳದಿರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದ ನೇರನೆಲಕೆ ಮಣ್ಣಾದೀತು ಜೋಕೆ,
ಮೊಲೆಹಾಲು ಉಂಡುಬನ್ನಿ, ನಾಲಗೆಯ ಕೆಸರು ತೊಳೆದೀತು,
ಕರುಳಕರೆಗೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು, ಕಣ್ತೆರೆದು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸೆ,
ರುಚಿಯಾದೀತು ತಾಯ್ನೆಲ, ಬಳಿಕ ಕಿರುಚುವಿರಂತೆ ಬಾಯ್ತೆರೆದು!

ಕೊರೆಯದಿರಿ ಕನ್ನ, ಕಂದರಗಳ ಅಗೆದು ಕುಹಕಿಯಾಗದಿರಿ
ಕಹಿಯುಣ್ಣುವವರು ನೀವೇ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದು ಅದರೊಳಗೆ!
ಸಾವನಪ್ಪದಿರಿ ಉಸಿರ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಕೆಸರೊಳು ಹೂತಂತೆ ಜೀವ,
ಕಳೆಯಾಗದಿರಿ ಹಸಿರ ಪೈರೊಳಗೆ ಬುಡ ಕೊರೆವ ಹುಳದಂತೆ!

ತೆರೆಯ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮೆದೆಯನು, ಮುದ್ದಿನಲಿ ಮಾನವತೆಯ ಸಾರ ಬನ್ನಿ,
ಸವಿಯ ಬನ್ನಿ ಸತ್ವವಿಹುದು ಐಕ್ಯದಲಿ, ಭಾವೈಕ್ಯದ ಬೆಸುಗೆಯಲಿ!

====
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್

ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2012

ನಕ್ಕು ಬಿಡು!

ಬೆರೆಯಗೊಡು ತೆರೆದು ಹಗುರವಾಗಲಿ
ಮನವು ಮಗುವ ಮಂದಹಾಸದಲಿ ತೇಲಿ
ಸುಳ್ಳ ಸುಳಿವಿರದ ಮನದಾಳದ ಕೋಡಿ
ಹರಿದು ತಿಳಿನೀರ ತೊರೆಯಂದದಿ ಮೋಡಿ!

ತೋಳತೆಕ್ಕೆಯಲಪ್ಪಿ ಬಲು ಹರುಷದಲಿ
ಮರೆವೆ ನನ್ನ ನಾ ಮುದವಿತ್ತು ಮನದಿ
ಏನನಿಟ್ಟಿರುವೆ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ನಗುವೊಳಗೆ
ಎನ್ನ ಹೃದಯದ ನೋವ ಅಳಿಸುವಂದಕೆ!

ನಾ ಮಗುವಾಗಿ ಜಗದಿ ನಲಿಯಬೇಕು
ಗುರುವಾಗೆನಗೆ ನಗೆಯ ಧಾರೆಯೆರೆದು
ಹಗುರಾಗಿಬಿಡಬೇಕು ಮನವು ನಿನ್ನಂತೆ
ತೊದಲಬೇಕಿನ್ನು ತೊರೆದು ಚಿಂತೆ!

ನಕ್ಕು ಬಿಡು ನಕ್ಕು ಬಿಡು ನೀ ಮಗುವೇ
ನೋವ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಡಿಸಿಬಿಡು ಬಾ ನಗುವೇ!
====

ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2012

ಮಣ್ಣಾಗಬೇಕು!

ತೊಳೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಒಳಗೊಳಗೆ
ಕುದಿವ ಹೊಲಸುಗಳ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿ
ತಿಳಿಯಾಗಬೇಕು ತನುವು ತೆರೆದು!

ಬೆಳೆದು ನಿಲಬೇಕು ಬೆಳಕೊಳಗೆ
ಕತ್ತಲ ಕಸುಬುಗಳ ಕಟ್ಟಲೆಯಿರದೆ
ಸವಿಯಾಗಬೇಕು ಮನವು ಮೆರೆದು!

ಬೆಸೆದು ಬಂಧಗಳ ಒಲವೊಳಗೆ,
ಕಠಿಣ ಕಾಲಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಮುರಿದು
ಮೆದುವಾಗಬೇಕು ಹೂವಂತೆ ಬಿರಿದು!

ಹೊಳೆದು ನಗಬೇಕು ಜಗದೊಳಗೆ
ಕಸುವ ಹಿರಿಮೆಗಳ ಪಟ್ಟಗಳಿಸಿ
ಮಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಬದುಕು ಸವೆದು!
=====

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2012

ಕಾದವರು!

ತೆರೆದವರಾರು ಕದವ
ಕರುಣೆಯಿರದ ನೋವ
ಬರಮಾಡಿ ಸೆಳೆದು?

ಹೊರದೂಡದಿರಲೆನ್ನ
ಹರುಕುಗೊಳಿಸಿ ಬಾಳ-
ಬಾಣಲೆಯಲಿ ಹುರಿದು!

ಬರದ ಬಿಸಿಯನೀಯೆ
ಬರಡು ಮರುಭೂಮಿ
ನೀರ ಕಾಣುವೆನೆಲ್ಲಿ?

ಕೊರಗು ಎನಗಿತ್ತು
ಪೊರೆವ ಮನಸಿರದೆ
ಕಠಿಣನೇಕೆ ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿ?

ಕರೆದುಕೋ ಅಕ್ಕರದಿ
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ
ಬವಣೆ ಕೊನೆ ಜಗದಿ
ಅತಿ ಕಾದ ಮನಕೆ!

====
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:
en.sanofi.com


ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2012

ಹೂವಾದವರು!

ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲು ಭಾನಿರದ ಬಾನು
ಮೂಡಣದ ಕತ್ತಲಲಿ ಬೆಳಕು ಬಿರಿದಂತೆ
ಹೂವ ನಗು, ಹಸಿರ ಗಿಡದಿ ಸೂರ್ಯ!

ಬಿರಿದರಳಿ ಪುಷ್ಪ, ಯಾರ ಮುಡಿಗೋ?
ಅರೆಘಳಿಗೆ ಅರಿವಿರದಂತೆ ಘಮದಚ್ಚರಿ!
ಮನವ ಕಲಕಿ ಬರಸೆಳೆದು ನಾನಾತ್ಮೀಯ!

ಬಿರಿದಿದ್ದಾನೆ ಭಾನು ಬಿಸಿಲ ನಗು ಬಾನು,
ಅರಳಿ ನಿಂತ ಬದುಕರೆಘಳಿಗೆ ಬಸವಳಿದು,
ಬಾಡಿ ನಿಂತಾಗ, ಗೆಲ್ಲಿಗೂ ಭಾರ!

ಎಲೆ ದೂರ? ಹಸಿರ ತೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು
ಬಾಡಿದೆಸಳು ಬುವಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು,
ಮುಚ್ಚಿ ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು, ಕಣ್ಣೀರು!
======

ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2012

ಮಾಧ್ಯಮದಧಮರಿಗೆ!

ಕೊರೆವ ಕೊರೆತಕೆ ಕೊನೆಯಿರದ
ಕೊನೆಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಅರಿವಿನ ರೇಸು ಕುದುರೆ!
ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಕಣಣ್ಣ, ಮಾಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ!

ಅಕಾಲ ಕವಡೆ, ಹಣೆಗೆ ಮೂರುಪಟ್ಟಿ
ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇದವಾಕ್ಯ, ವೀಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿ!
ನೇರಪ್ರಸಾರಕೆ ನರಮಂಡಲವಿಲ್ಲದೆಯೆ ರಕ್ತ!

ಬಿಳೀಪಂಚೆ, ಕರಿಕೋಟು, ಕಾವಿಗಳ ನೆರಳು
ಕೋವಿ ಕಳುವಾದರೂ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲಿ ಗುಂಡು!
ನೋಡುವವ ಇಣುಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯದೇ ಚೆಂಡು!

ಎನಲುಂಟೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ? ತಡರಾತ್ರಿಯಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ!
ಹುಚ್ಚರಬ್ಬರ ನಡುರಾತ್ರಿಯ ಕಡಲಳೆಗಳಂತೆ ಭೋರ್ಗರೆತ
ಕೆಡಿಸದಿರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರಾಮನಗರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಎಳೆತಂದು!

ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳು ಬೋರು ಹೊಡೆಸದಿರಿ,
ಬ್ರೇಕಿಂಗುಗಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಂದಿ ನೆಗೆದಂತೆ ಗುಂಡಿಗೆ!
ಮಂಡೆ ಬೋಳಿಸಿ ಕೈಕಟ್ಟಿದೊಡೆ ನೀವಲ್ಲ ಉತ್ತಮರು ವರದಿಗೆ!

ಮೊಂಡುತನ ಬಿಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲವ ನೋಡುವ ಮರುಳರಲ್ಲ
ಮರುಗುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಮನಗಳೆಂದು ನೀವೆಣಿಸದಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಬುಡುಬುಡಿಕೆ ನಾಲಗೆ ಕೆದರೋ ಕಾಟಕೆ!
======
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್
============
ಪ್ರೇರಣೆ: Pavan Parupattedara [https://www.facebook.com/parupattedara]
ಮೂಲವಿಷಯ, ಕೆಲ ಸಾಲುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನನ್ನಾತ್ಮೀಯ, ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಪವನ ಪಾರುಪತ್ತೇದಾರರ ಒಂದು ರಚನೆಯಿಂದ

ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2012

ನದಿ ಹರಿದು!

ತುಣುಕು ಹನಿಯ ಒಡಲಿಗೆ ಮಳೆಯ ಮುತ್ತುಗಳು
ಕೋಡಿ ಹರಿದು ನದಿ ಬೆಡಗಿನಲಿ ನೀರ ಮೆರವಣಿಗೆ!
ಏರುತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರಿಳಿತ, ಅಬ್ಬರದ ಜಲಧಾರೆ,
ಬೆಟ್ಟಗಳೆರಡರ ನಡುವೆ ಧುಮುಕಿದಂತಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ!

ತಿರುವಿನಲಿ ಇಬ್ಭಾಗ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಗಮ
ಬುಡಮೇಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸರುಚಿಯ ಕಾವು!
ಒಳಹರಿವ ತಿಕ್ಕಾಟದಲಿ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯ ಸವೆತ
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಓಟಕಿಲ್ಲಿ ತಡೆಯಿಲ್ಲ, ತಕರಾರಿಲ್ಲ!

ಊರು ಮುಳುಗಿಸಿ ಕಟ್ಟೆಯೊಳು ನೀರ ಬಸಿರು
ಕಾಲುವೆಯೊಳು ಹರಿವ ನೀರಿಗೆ ರೈತ ಜನನ!
ಬಂಜೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು, ನೀರ ಫಲಕೆ
ಎರಡೆಯೆಳೆಯ ಪೈರು ಹಸಿರ ಉಸಿರಿನ ಹೂರಣ!
======
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್

ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2012

ಒಣಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಬಂದವರು!

ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಕರುವು ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಹಗ್ಗವಿಲ್ಲದ ಬರಿದು ಕುತ್ತಿಗೆ ರೋಮವಿಲ್ಲದೆ,
ನೆತ್ತರು ಬತ್ತಿರಬಹುದು ಒಡಲೊಳಗೆ, ದೇವಬಲ್ಲ!

ಮೂರುತಿಂಗಳ ಬದುಕು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಬೇಗೆ
ಕಾಡಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಕತ್ತಲೊಳು ನರಳಾಟ
ಹೆತ್ತವರವರೇ? ನಿನ್ನ ಮಗುವೆನಲು ಹಾಲುಣಿಸಿ?

ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಮನವು ನನ್ನ ಕರುವಿನದು
ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಲು ಕಸುವಿಲ್ಲ, ಮುದಿಗೂಬೆ
ಬತ್ತಿದೆ ಕೆಚ್ಚಲು, ಹಾಲುದುರದೆ ಬರಿನೆತ್ತರು!

ಮಗುವೇ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗದಿರು ಹುಲಿಪೊದೆಗೆ
ಮುಖವಾಡ ಹೊತ್ತವರಿಹರು ಹಲ್ಲುನಂಜು!
ನೀರ ಕುಡಿ ತೊರೆಯ ಗುಂಡಿಯಲಿರೆ ಹನಿ
ಒಣಹುಲ್ಲ ಎಸಳಿದೆ ಎನ್ನ ಬಳಿ ನಿನ್ನನುಣಿಸಲು!
=====
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್


ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2012

ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕವಿ!

ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಯಂತ್ರ
ಮುಂಜಾವಿನಿಂದ ನಡುರಾತ್ರಿವರೆಗೂ
ಹನಿ ಚಿಮ್ಮಲು ಸಾವಿರದಡಿ ಕೊರೆತ!

ಮುನ್ನೂರಕೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಿ ಹುಲ್ಲು
ಆರ್ನೂರರ ಆಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರಿ ಧೂಳು
ಕೊರೆದಷ್ಟು ಬರಲಿ ಜೇಡಿ ನುಣುಪು!

ಹುಡುಕಬೇಕು ತಳ ಚಿಮ್ಮಲದು ಜಲ
ಬಿಸಿಯೇರದಿರದೇ ಬಸಿಯಲು ನೀರ
ಕೊರೆವ ಕೊಳವೆಗೆ ಕಲ್ಲ ರುಚಿ!

ನಿಟ್ಟುಸಿರು, ಸುಸ್ತು ಯಂತ್ರ
ತಳದಿ ನೀರು ಬರಲೆಂಬ ತವಕ
ಕೊರೆಕೊರೆದು ಚಿಮ್ಮುವ ತನಕ !

ಸ್ವಗತಃ;
ಬರವಿಲ್ಲಿ ಬಸಿರ ಮೋಡವು ಉಸಿರುಬಿಡದೇ
ಕೊರೆಯಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣಿಸಲು
ಸುಸ್ತಾಗಲೊಲ್ಲೆ ಹನಿಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಕಾಯಕದಿ!
====
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್

ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 6, 2012

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ!

ಮೊನ್ನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗು
ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೋಗುಳದಲಿ ಅಮಲೇರುವಾಗ
ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿದ ಉಚ್ಚೆಯ ವಾಸನೆ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ!

ನೋಟಿನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ನಗು ಚೆಲ್ಲಿ
ಭದ್ರಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದಾಗ ಬಿಳಿಟೊಪ್ಪಿ-
ಕರಿಕೋಟಿನ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಎಲೆಯಡಿಕೆ!

ಉರಿಸೂರ್ಯನ ನೀಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸೆಟೆದೆದ್ದ ಗದ್ದೆಯ-
ಒಣಹೆಂಟೆಗಳು ಕೊಳೆತ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಚಿಗುರಿನಲಿ
ಹೇಲುವಾಸನೆಯ ಪುಟಿದೇಳಿಸುವಾಗ ವಾಕರಿಕೆ ವಾಂತಿ!

ಸರಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೆರೆಯಾದವರ ಮನೆಗಳಲಿ
ಬಂಗಾರದ ಬೆಳಕಿನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಾಗ
ಬೀಡಿಯ ಹೊಗೆ ಬೀದಿ ಕಾವಲುಗಾರನ ಕಿಸೆಗಳಲಿ!

ಕರೆಂಟಿನ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ ತಿಂದು ತೇಗಿದವನ ಹೆಣ
ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದಾಗಲೂ ತಲೆ ಬೋಳಿಸುವವನ
ಕತ್ತರಿ ಕಿಚಗುಡುತ್ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಬೋಳುತಲೆ!

ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲಿ
ಎಣ್ಣೆಯೆರೆದು ಬತ್ತಿಹಾಕಿ ದೀಪ ಉರಿಸಲು
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಸುಡಲು ಆ ಬೆಂಕಿಯಲೇ!
=====
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಫ್ಲಿಕರ್.ಕಾಮ್

ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 19, 2012

ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ, ಮಗು ಮೀಸೆ ಮತ್ತು ಜಂಬ!

ಮೊನ್ನೆ ಅಮ್ಮನ ಸೆರಗಿನಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಕಸಿದು ಕುಡಿವಾಗ
ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುತಿತ್ತು ಚಂದದಲಿ!

ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ನೆಲಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಮಣ್ಣು ನೆಕ್ಕುವಾಗ
ನಾಲಗೆಗೊಂದಿಷ್ಟು ರುಚಿ ಒಗರು!

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆವಳು ಹೊಟ್ಟೆಯುಜ್ಜಿ ಅಳು
ಗೋಡೆಗಾನಿಸಿ ಕೈ, ಕಾಲೆತ್ತಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ಬಾಗಿಲ ಬೆಳಕಿನಲಿ ತುಟಿಯಂಚ ನಗು!

ಚೆಂಡು ಕಂಡಿದೆ ಅಂಗಳದಲಿ ಆಟ
ಪರಚು ಗಾಯಕೆ ಅಮ್ಮನ ಚಾಟಿ
ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ ಉಚ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೇ ಈಗ
ಮಗುವಲ್ಲ, ತುಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೀಸೆ!

ಗಡ್ದ ಬಲಿತಿದೆ, ಪುಟಿಯುತ್ತಿದೆ ಮನ
ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಧೂಳು, ಸೂರ್ಯ ಮಂಕು!
ನೆನಪಿಲ್ಲವೀಗ ಅಮ್ಮನ ದುಂಡು ಮೊಲೆ!

ಹಾಲು ಎಳೆದ ಹಲ್ಲು-ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ
ಕಿಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಮೂಗುಮುರಿದು ಮಗು
ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಸಿ ಗಡ್ದ ಬಲಿತು ಹಣ್ಣಾಗಿ!

ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 15, 2012

ಚಿಗುರು, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ!

ಕೊರಗಿಸಬೇಡ ಓ ಬದುಕೆ ಹೀಗೆ
ಕೆರೆದಡದ ಬುಡಕೆ ಒಂಟಿ ಗಿಡದಂತೆ
ಬರಿಯ ಚಳಿಯನಿತ್ತು ಬೇರಿಗೆ
ಒಣಗಿಸಬೇಡ ನನ್ನೆಲೆಗಳ ಹಸಿರ!

ಆ ಭಾನಿಗೂ ಹೇಳು ನಗಲು
ಅವ ಬೀರುವ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ
ಕೆರೆಯ ಕೆಸರ ಕದಡಿಯಾದರೂ
ಕೊಸರುತ್ತೇನೆ ಕಿರು ಚಿಗುರಲಿ!

ಓಲೆಗಳ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸು
ತೇಲುವ ಗಾಳಿಯಲಿ ಜೋಡಿ
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವಕ್ಕಾದರೂ
ರೆಂಬೆಗಳು ಓಲಾಡಲಿ ಮೈದೂಗಿ!

ಆ ದುಂಬಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳು ನನ್ನೆದೆಯ
ಹೂವಿನಲಿ ಪರಾಗ ಬಿತ್ತಿ ಕಾಯಿ
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣದಲಿ
ಬಸಿರಾಗಿ ಯಾರದೋ ಬಾಯಿಯಲಿ
ನೀರೂರಿದಾಗ ನಾನು ಎಲೆಯುದುರಿಸಿ
ನೆಮ್ಮದಿಯಲಿ ನೆಲಕ್ಕೊರಗಬೇಕು!
==========
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಮೆಟ್-ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್.ಆರ್ಗ್

ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 23, 2012

ಗಾಂಧಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಟಿಗಂಟಿ!

ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ಹಗ್ಗಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವಾಗ
ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಣ್ಣುಬಿಡುವ ನನ್ನ ತಲೆಯಡಿಗೆ
ಅಜ್ಜನಿಟ್ಟ ನೂರರ ನೋಟಿನಲಿ ಗಾಂಧಿ
ಅದೇ ಕನ್ನಡಕದಲಿ ನಗು ಬೀರಿದ ನೆನಪು!

ಸೆಗಣಿ ಸಾರಿದ ನೆಲಕೆ ನನ್ನುಚ್ಚೆಯ ತೇವ
ಅಪ್ಪನ ಕಿಸೆಯ ಹರಿದ ಐವತ್ತರ ಪರಿಮಳ
ನೂಲು ಬಿಟ್ಟ ನೋಟಿನಲೂ ಗಾಂಧಿ ನಗು!

ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕೈಯಲಿ, ಮೂಗೊರೆಸಿ ನಕ್ಕು
ಅಂಗಡಿಯಾತ ಹಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲು ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ-
ಚಾಕಲೇಟು ಕೊಡುವಾಗಲೂ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಲ್ಲದ
ಒಂದರ ನೋಟಿನಲೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಗಾಂಧಿ!

ತೂತು ಚಡ್ದಿಯ ತೆರೆದ ಕಿಸೆಯೊಳಗೊಂದು
ಹತ್ತರ ನೋಟಿನಿಣುಕು, ನಾಸಿಕಕೆ ಕನ್ನಡಕ
ಸಿಗಿಸಿ, ವಾಸನೆಗೂ ನಗುತ್ತಾನೆ ಗಾಂಧಿ!

ಮೀಸೆ ತಿರುವಿ, ಆಡುಗಡ್ಡದ ಮೇಲೊಂದಿಷ್ಟು
ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಜೇಬಿನಲಿ ಪೆನ್ನು ತೆಗೆದು
ನೂರರ ನೋಟಿನಲಿ ನೂರೆನುವಾಗಲೂ
ಹಣೆ ಮುದುಡಿಸಿದ ಗಾಂಧಿ ನಗು ಶುಭ್ರ!

ತಲೆದಿಂಬಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ತುರುಕಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿ
ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆದ ಸೊಂಟಕ್ಕಂಟಿದ ಚೀಲದಲಿ
ಮತ್ತೆ ಐನೂರರ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗಲೂ
ಗಾಂಧಿ ನಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಕನ್ನಡಕದೊಳಗಿಂದ!
=======


ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 19, 2012

ನಿರಾಳ!

ತಲೆಯಲೊಂದಿಷ್ಟು ಕೂದಲು, ಮೂರಿಂಚಿನ ಹಣೆ
ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಕೂತವಗೆ ಮೂಗು ಜೊತೆಗಾರ
ಚಪಲಕೆ ಬಾಯುಂಟು ಇಣುಕ ಬಿಟ್ಟು ನಾಲಗೆಯ!

ತಲೆಯಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಹುದೆನುತ
ಎಲ್ಲದಕೂ ಕೈ ಮುಂದು ಎದೆಗಾನಿಸಿ ನಿಂತು!
ಉಸಿರ ಹಿಡಿದದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗೆ
ತಿಂದದ್ದು ತಿಂದುಳಿದದ್ದು ಜಠರ ಹೊತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಯದು!

ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ,
ಅದರ ಜೊತೆಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶ ತೂತ ಹೊರಗೆ
ನೀರೋ, ಘನವೋ ನಿನ್ನೆ ತೇಗಿದ್ದು ಇಂದು ರದ್ದಿ,
ಕಾಲು ನೆಲವೂರಿದ ರಭಸಕೆ ಎರಡಡಿಯ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ
ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತು ಬದುಕು ದೂಡುವವಗೆ!
====

ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 9, 2012

ಚಳಿ, ಉಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸೊಕ್ಕು!

ನಡುಕ, ಚಳಿಯಿತ್ತು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಕತ್ತಲು
ಧನುರ್ಮಾಸದ ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ ಕಳೆದು ಮಕರ,
ನಡುರಾತ್ರಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಕೈಗೊಂದಿಷ್ಟು ಖುಷಿ
ಕಾಲು ಕುಣಿದು ಸುಸ್ತು, ಬೆಳಗು ಹರಿದ ಹೊತ್ತು!
ಬಾನ ಮೇಲಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಶಾಂತ ಸಾಗರ!

ಬಿಳಿಯ ಮೋಡದ ಸಾಲು ಆಕಾಶದಲಿ ಕಪ್ಪು,
ಮೊನ್ನೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಮುಕ,
ಬಿಸಿಲ ಹೊಡೆತಕೆ ಕಡಲ ನೀರು ವೀರ್ಯವಾಗಿ,
ಮೋಡ ಬಸುರಿ, ನಗುವುದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಮಳೆಮಗು!

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕಾಲಗರ್ಭದಿ ಬಿಸಿಲ ಕಾಮ
ನೀರು ಮೇಲೇರಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಕರಿಮೋಡ!
ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ!
ನೀಲಿ ಬಾನಿಗೆ ಬಾಣಂತನ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ!

ಅಳುವೆಲ್ಲಿ? ಕೈಕಾಲು ಬಿಟ್ಟ ಮಗುವಿನದು
ಹನಿ ನೀರು ಘನೀಭವ, ಮತ್ತೆ ಭುವಿಗೆ,
ಒಂದೆರಡು ಹುಲ್ಲುಹುಟ್ಟಿಸುವ ತವಕ,
ಹಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಹುಲ್ಲು ನಗುತ್ತದೆ ಚಿಗುರಿ!
ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಾಳಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಬಿಡುತ್ತವೆ
ತಲೆಯಲ್ಲಾಡಿಸಿ ತೂಗುತ್ತವೆ, ಬಲಿತ ಹುಲ್ಲು!

ಮೋಡ ಬಸುರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯ-
ತೃಷೆ, ಕಡಲು ಖಾಲಿಯಾಗುವ ತನಕ!
ಬಾಣಂತನದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತ ನೀಲಿ ಬಾನು
ನೀಲಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದೇನೋ
ನಾನು, ಮಗು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿದರೂ!
=======
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್

ಗುರುವಾರ, ಮೇ 17, 2012

ಹಾವು - ಬೆಳಕು!

ಅಂಗಳದಲೊಂದು ಹಾವು
ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಸಿರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷ!
ನರಗಳಲಿ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಚಳಿ
ಬೆರಳು ನಡುಗುತ್ತದೆ ಬೆದರಿ!

ರಾತ್ರಿ, ನಡುಗತ್ತಲು!
ಒಂಟಿ ಮಿಂಚುಹುಳದ ಬೆಳಕು
ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುತ್ತದೆ ಜೀವ
ಹಾವ ನಾಲಗೆಯ ಭಯಕೆ!

ತೆವಳುತ್ತದೆ ಪಾದ, ಮುಂದಿದೆಯೋ ?
ನೋವಿಣುಕುತ್ತದೆ ಮಂಡಿಯಲಿ
ಮೆದುಳಿಗೊಂದಷ್ಟು ಗುಡುಗು
ಹನಿ ಮಳೆ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ!

ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಮುಂಜಾವು!
ತಂಪು, ಪೂರ್ವದಲಿ ಕಿರಣ!
ಬೆಳಕುಗಳ ಹೊತ್ತು ಭಾನು!
ಹಾವೆಲ್ಲಿ? ಬಿಲದೊಳಗೆ?!
====

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ=ಫ್ಲಿಕರ್.ಕಾಂ

ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 14, 2012

ಸಾಣೆ!

ಓ ಯೋಚನೆಯೇ,
ನನ್ನ ಮನವ ನಿನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ
ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಮೆದುಳು
ಕುದಿಯುತ್ತದೆ ನಾಳೆಗಳ ನೆನೆದು!

ನಿನ್ನೆಗಳ ಬೇಗುದಿಯಲಿ
ಮಾತಿಂದು ಅರಳುವಾಗ
ನೋವುಗಳ ಉಂಡ
ನಾಲಗೆ ತೊಡರುವುದಿಲ್ಲ!

ಕೆನ್ನೆಯಲಿ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿ
ಜಾರುವಾಗ ಎದೆಯದುರಿದ್ದು
ಜಗಕೆ ಕಾಣದ ದಿಟವು,
ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಳ!

ಮೌನಗಳ ಸರಳೊಳಗೆ
ಮುದುಡಿದ ಕೈ, ಕೋಳ-
ತೆರೆಯುವ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲಿ?
ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಳೆ!

ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಬದುಕು
ಎಡವಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ತೊಡರುಗಳಲಿ
ಕಿವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ
ಶೀತದೊಸರಿನ ಮೂಗು!

ಕಾಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತದೇ
ಬೆಂಕಿಗೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಣೆ
ಉರಿಯಲಿ ನಿನ್ನೆಗಳು
ತುಟಿಯಂಚಿನಲಿ
ನಾಳೆಗಳ ನಗುವಿಗೆ!
=====

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್

ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2012

ರಸ್ತೆಗಳು ನಕ್ಕಿವೆ.....!

ನಿನ್ನೆ ಕಾಲೆಡವಿನಂತಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಿದ ದಾರಿ
ಇಂದು ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ನಕ್ಕಿವೆ ನಯವಾಗಿ ಜಾರಿ!
ಮೂರಡಿ ಅಗಲ, ಮೂವತ್ತು ಮೈಲು ನಿನ್ನೆಗೆ
ನೂರರ ವಿಸ್ತಾರ, ನಿಲುಕದ ದೂರ ನಾಳೆಗೆ!

ಮೇಲೆ ಮಳೆಮೋಡ, ಬಸುರ ಹನಿ ಒಳಮಣ್ಣಿಗೆ,
ಕೆಸರು ಉಬ್ಬಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ ರಸ್ತೆಗಳು!
ಬಸುರ ಬಸಿದು ತೇಪೆ, ಉಬ್ಬು ಎಗರಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಕೆ,
ಮಣ್ಣು ಎರಚಿ ನಿಂತು ರಾಡಿಯೊಳಗಿನ ಕನಸು!

ಎಲ್ಲ ಹೀರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ನಕ್ಕಿವೆ.....!

ನಡುವೆ ಬಿಳಿಪಟ್ಟಿ ಇಬ್ಭಾಗ, ಧೂಳತಿಪ್ಪೆ ತೀರಕೆ
ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯ ಸೇತುವೆ ನೀರು ಬತ್ತಿದ ನದಿಗೆ!
ಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಸಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡತಿರುವು
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ದಿಣ್ಣೆಗಳ ಏರು, ಮುಂದೆ ಕಾಣದೆ!

ಏರಿ ನಿಂತಂತೆತ್ತರಕ್ಕೇರಿದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕವಲು
ತಿರುಗಬೇಕೆಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಬಲಕ್ಕೋ?
ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಒಂಟಿತನದಲೂ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳ
ನೋವ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮತ್ತಿಷ್ಟಗಲ ತೆರೆದು ನಗು!

ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ನಕ್ಕಿವೆ.....!

ಮತ್ತೆ ಓಡುತ್ತವೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಡಲ ತಡಿಯ
ಬುಡ, ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟಗಳೆತ್ತರ ಸೀಳಿ, ಕವಲು
ಜಲಪಾತದಂಚಿಗೆ ಹರಿದು ಭೋರ್ಗರೆತ,
ಹಿಮಕಲ್ಲುಗಳೆರಚಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗೆ ಬೆತ್ತಲು!

ಊರಕೇರಿಯಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ, ಅಂಕುಡೊಂಕು
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂದಿನಲಿ ಪಟ್ಟಣ, ಉದ್ದಾನೇರವಲ್ಲಿ
ಕೈಮುಗಿದು ಧೂಳ ಚುಕ್ಕಿಯಿಟ್ಟ ರಂಗೋಲಿ
ಉಳಿದದ್ದು ಅಳಿದುಳಿದ ನಗು ಸವೆದು ಸವೆದು!

ಮತ್ತೆ ನಕ್ಕಿವೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೀರಿ ಎಲ್ಲವನೂ ಮೀರಿ!
====

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್

ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2012

ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳ ಊರು!

ನಿನ್ನೆ ಊರಿನ ದಾರಿಯಲಿದ್ದೆ,
ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ!
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು
ಬರಿಯ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳು!

ಕಾಲುದಾರಿ ಏರನೇರಿ ಹೊರಟಿದ್ದೆ
ಬೆನ್ನಿಗಂಟಿದ ಚೀಲದ ತೂತಿನಲಿ
ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಕರವಸ್ತ್ರದ ಇಣುಕು!
ಬೇಲಿ ಬದಿಗಾನಿಸಿದ ಪಾಪಾಸು
ಅಂದು ನಕ್ಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಂಡು!

ತೂತು ಬಿದ್ದ ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ತುಣುಕು
ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮುತ್ತನಿತ್ತು
ಜೀವ ಸವೆಸುವಾಗ ಕೆತ್ತೆ ಹಾರಿದ್ದು
ಚೂಪು ಕಲ್ಲು ಪಾದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿ,
ಬೆವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೇಖೆ!

ಈಗೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳ ಡಾಂಬರಿನ ರಸ್ತೆ
ಹಳೆಯದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಈಗ ಬಿಸಿಲ ಮಳೆ,
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು
ಬರಿಯ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳು!

ಗೇರು ಸೊನೆ, ಮಿಡಿಮಾವ ಹುಳಿಗೆ
ಕೆರೆದ ಚರ್ಮ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೀಚುಗೆರೆ
ರಕ್ತ ಒಸರದೇ ಕೆಂಪುಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯ
ತುರಿಕೆಗಳ ಹಿತಕೆ ಹೊಸ ಊರಿನ ಬಯಕೆ!

ಹೊಗೆಯುಗುಳುವ ಬಸ್ಸು, ಹರಿದ ಸೀಟು
ಯಾರೋ ಮಲಗಿ ಎದ್ದ ರಗ್ಗಿಗೊರಗಿ,
ಬೆವರ ವಾಸನೆ ಹೊತ್ತು ಎಡೆಯಲಿ
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೇ ನಿದ್ದೆ!

ಈಗೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳ ಗುಂಡಿ
ಬಣ್ಣಮಾಸಿದ ಎಲೆ ಕೊಳೆತು ಗೊಬ್ಬರ,
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು
ಬರಿಯ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳು!

ಬಾಲವಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಪಾದ ನೆಕ್ಕಿದ ನಾಯಿ
ರೋಮವುದುರಿ ಸರಪಳಿಗೆ ಶರಣು,
ನಾನೆತ್ತಿ ತಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು
ಗಂಟಲಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀರ ಹುಡುಕುತ್ತದಿಂದು!

ಅಂಗಳದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವ ಪರಿಮಳದ,
ತುಳಸಿಯ ಮುದಿತನದ ಗಾಳಿಯಲಿ ತೇಲಿ
ನಗುತ್ತೇನೆ, ನೆನಪುಗಳ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಬಿಟ್ಟು
ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ ಮನ ತೊಳೆದು ನಿಂತ
ಬರಿಯ ನೆನಪಿಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳು!

ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2012

ಒಲವ ದೀಪದ ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲಿ!

ಇರುಳ ಹೊತ್ತ ಮನಕೆ ಒಲವ ದೀಪದ ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲಿ
ಹಸಿರಾದೆ ನೀ ಗೆಳತೀ ಉಸಿರ ಮರೆತ ಬದುಕಿನಲಿ
ಮತ್ತುಸಿರ ತಂದಿತ್ತು, ಮುತ್ತುಗಳ ಹಿತವಿತ್ತು ನಗುವಿನಲಿ!

ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಬಳುಕಿನಲಿ ನನ್ನ ದುಗುಡಗಳ ದೂರಸರಿಸಿ
ಒಂಟಿ ಬಾಳಿನ ಒಸರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೊರೆಯಾದೆ
ಪ್ರೀತಿ ಹರಿವ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನನ್ನ ಬೆರೆಸಿ!

ಅರಳಿ ನಿಂತಿತು ಪ್ರೀತಿಯೊರತೆ ಕಾಣದ ಬರಡು ತುಟಿ
ಅದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಲೇಪನದ ಹಿತದಾಲಿಂಗನದೊಳಗೆ
ಹೃದಯಕ್ಕಂಟಿದ ನೋವ ಮರೆಸಿ ಮನ ಭಾವಸ್ಪುರಣ!

ಹಾತೊರೆವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿನ್ನೊಲವ ಸಿಂಚನಕೆ
ಒಲ್ಲೆಯೆನದಿರು ನಲ್ಲೆ ಒಲವ ದೀಪದ ಬೆಳಗಿಗೆ
ಜತೆಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಗೋಣ ಬಾ ಬದುಕ!
===
ಚಿತೃಕೃಪೆ: ಮೈಅಪೆರಾ.ಕಾಮ್

ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2012

ಮರಳ ಕಣದೊಳಗೆ!

ಕೊಂಚ ಹನಿ ನೀರ ಹೊತ್ತ ಒಂಟಿ ಒಯಸಿಸ್ ನಾನು
ಮೂವತ್ತಾರು ಮೈಲಿಯ ಮರುಭೂಮಿಯೊಳಗೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮರಳೇ, ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟೂ ದೂರ!

ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀಲ ಬಾನು ಕೂಡ
ಬಿಳಿಮೋಡಗಳ ನಗುವ ಹೊತ್ತು, ನನಗಣಕಿಸಿ
ಮತ್ತೆ ನೀಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಬರಿಯ ಸೂರ್ಯನ
ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು, ಮರಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿ!

ಒಂಟೆಯ ನಾಲಗೆಗೂ ರುಚಿಯೇನೋ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ನೀರ ಡಿಬ್ಬ ತುಂಬಿಸಿ ನಗುತ್ತದೆ, ಮೂಟೆಗಳ ಹೊತ್ತು
ಪಯಣ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಬಿಸಿಮರಳ ಬೇಗೆಯಲಿ....
ನನಗೂ ನಗುವೂ, ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ ಒಂಟೆಯನು,
ಹದಿನೈದು ದಿನದ ದಾಹನೀಗಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿಗೆ!

ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ ಮರಳ ಕಸ-ಕಡ್ಡಿಗಳ
ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಹನಿನೀರ ಹೊತ್ತ ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೆ
ಕಸದಕುಣಿಕೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ
ಆಸೆ ಮರೀಚಿಕೆಯ ಹೊತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು
ಒಂಟೆ ಬರಬಹುದೆಂದು, ಹನಿನೀರ ನಾ ಉಣಬಡಿಸಬಹುದೆಂದು!

ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2012

ಜಡಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಣಗದ್ದೆ!

ಮೊನ್ನೆ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಸು ಮಳೆಗೆ
ತೊರೆಗಳಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿಗೆ
ಅಡ್ಡಕಲ್ಲುಗಳನಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದ್ದೆ
ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ಒಣಗಿದ ಗದ್ದೆಗೆ!

ಸೂರ್ಯಶಾಖಕೆ ಕಲ್ಲುಗಟ್ಟಿದ
ಕೆಸರಬಂಡೆ ಚುರುಗುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು,
ನೀರ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು!

ಹಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ಮಳೆನೀರ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ದ ಜಡ
ಮಣ್ಣಿನ ಗಂಟ ಬಿಡಿಸಲು!

ನೊಗ ಕಟ್ಟಿ ಎತ್ತ ಹೆಗಲಿಗೆ, ಮತ್ತೆ
ಅಣಿಯಾಗಿಸುವ ತವಕ ಕೆಸರಗದ್ದೆಯಲಿ
ಹದಗೊಳಿಸಿ ಪೈರ ಚಿಗುರಿಸಲು!

ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದಿರಲೆಂದು,
ಹರಿವ ತೋಡು-ತೊರೆಗಳು ಬತ್ತದಿರೆ
ನಾಟಿ ಚಿಗುರಿ, ಬಲಿತು ತೆನೆಗಟ್ಟಿದ
ಹಸಿರು ಪೈರ ಉಸಿರ ಸವಿಯಲು!

ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 28, 2012

ಮತ್ತೆ ಹನಿ, ಹಳ್ಳವಿಲ್ಲದ ಕಡಲು!

ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಸರು, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯೂ ಮೆದುವು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಸೆಲೆ
ಹನಿ, ಮತ್ತೆ ಹನಿ, ಕೂಡಿ ಕೂಡಿ ಹಳ್ಳ, ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿ ಹಸಿರು ನೀರು,
ಒಸರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಬದುಕು, ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆಯೇರಿ ಊರ ಕೇರಿಯೊಳಗೆ!

ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಓಣಿ ಕಣಿವೆ
ಧುಮುಕಿ ಮತ್ತೆ ನಗುವು, ತಲೆ ಕೊಟ್ಟ ನೆಲಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ತೂತು ಹೊಂಡ
ನೊರೆ, ಬುರುಗು, ತೇಲಿಬಂದ ಒಣಕಡ್ಡಿ, ನರ ಸತ್ತ ಹೆಣ ಮಣ ಭಾರ!

ಕಾಡು ಮೇಡು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ, ದಂಡೆಗೆ ಕಾಲನಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿವ ನರಿ
ಹಸಿಮಾಂಸ ಮೆತ್ತಿದ ನಾಲಗೆಯ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತದ ತುಟುಕು ಹರಿವಿಗೆ,
ಕೆಂಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರಹನಿಗಳು ನೆತ್ತರು ಕರಗಿ ಮತ್ತೆ ನೊರೆ ಬುರುಗು!

ಮರಳ ಸೀಳಿ ಆಲದ ಬೇರು, ಹಸಿರ ನಾಲಗೆ ಚಾಚಿ ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳು
ಎಲ್ಲಾ ನೀರ ಕುಡಿತ, ಆದರೂ ಆರುವುದಿಲ್ಲ ಜೇಡಿಯೊಸರು, ಜೀವಸೆಲೆ,
ಅಡ್ಡ ಮತ್ತದೇ ಮಣ್ಣ ಬುಡ್ಡೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ನೀರ ಕುಡಿವ ಹಲಗೆಗಳು!

ಹೊಲಸ ತೊರೆಗಳ ಕಚಗುಳಿ, ಎಡಬಲಕೆ ವಾಕರಿಕೆಯ ಮೀರಿ,
ಕಲ್ಲುಕರಗಿ ಮರಳು, ಸೀಳುನಾಲಿಗೆ ಹಾವು, ಮೀನ ಕಿವಿರ ಒಡಲಹಾಡು
ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಚೂಪುಹಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿವ ನೀರೂ ಸೀಳು, ಎಲುಬು ನಿತ್ರಾಣ!

ಒಸರಿದಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೊಸರಿ ಮತ್ತೀಗ ಕಡಲ ತಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭೋರ್ಗರೆತ
ಕೋಟಿ ಹನಿಗಳ ಕೊತ್ತಲದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹನಿಯಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಮರೆತು
ಬಿಸಿಯಪ್ಪುಗೆ ಉಪ್ಪನೀರ ಸಾರದೊಳಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹನಿ, ಹಳ್ಳವಿಲ್ಲದ ಕಡಲು!
======

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 16, 2012

ಮತ್ತೆ ಬಾರದಿರು!

ಹೊತ್ತು ತರದಿರು ಮತ್ತೆ ದುರ್ಬರಗಳ ಮೆತ್ತೆ,
ಹನಿಯಿರದು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಬರಿದು ಬರಡು
ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ ಕಂಡ ಭಾವಗಳ ಕನಸು!
ಮತ್ತೆ ಬಾರದಿರು, ಬರಡೀಗ ಈ ಮನಸು!

ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ ಕೆನ್ನೆ
ಒಲವ ಚರ್ಮವೂ ಸುಕ್ಕು, ಒಣ ತುಟಿಯು
ಬಣಗುಡುವ ಮೆದುಳು ಹರಿವ ನೆತ್ತರು ನಿಂತು!

ತಲೆಕೆರೆವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳ ಉಂಡು
ಎಳೆವ ಉಸಿರಲೂ ಬಿಸಿಯ ಕಾವ ಬುಗ್ಗೆ
ತಣ್ಣಗಾವುದಿಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದ ಮನಕೆ?

ಮುರುಟಿಹೋದೀತು ಮಿಡಿವ ಹಿಡಿಜೀವ,
ಮರುಗದಿರು ಮನವೇ, ಮುದುಡದಿರು ನೀನು
ಮರಳಿ ತರದಿರು ನೋವ ಬದುಕಿನಂಗಳಕೆ!


ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 12, 2012

ಜಾರಿತೇ ಮನ?

ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲ ಗೋಡೆಗೆ ತಲೆಯಾನಿಸಿದ್ದೆ
ಅರಳಿದ ಒಂಟಿ ಗುಲಾಬಿಯಂದಕೆ ಮನಕರಗಿ
ಹಸಿರು ಪುಟಿದೆದ್ದ ಗೆಲ್ಲುಗಳಲಿ ಚೆಲುವ ಚಿಲುಮೆ!

ಕ್ಷಣ ನಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನೆ ನೀರುಣಿಸಿದ ನೆನಪೊಳು
ಚುಚ್ಚಿದ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಗಾಯ-
ಮಾಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಗುಲಾಬಿಯ ಮಂದಸ್ಮಿತ!

ನಗುತ್ತಾಳೆ ಎಳೆ ಪಕಳೆಗಳ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿ
ಸಹೋದರಿಯವಳೆನಗೆ ಸಂಬಂಧದೊಳು
ನೀರುಣಿಸಿ ಕಾಯ್ವ ಈ ಮನಸಿಗೆ!

ಗೋಡೆಗಾನಿಸಿದ ತಲೆ, ಮರೆವು ಕ್ಷಣ,
ನಲುಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಗುಲಾಬಿಯಧರ
ದುಂಬಿ ಹೀರುತ್ತಿದೆ ತುಟಿಯಿತ್ತು ಪರಾಗ!

ನಾ ಮರೆತ ಕ್ಷಣ ದುಂಬಿಗೇ ಮಧುರವೇ
ನಲುಗಿದೆಯೇ ಮಧುರ ಪಕಳೆಗಳು?
ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಜಾರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ
ಗೋಡೆಯೂ ಹಾಡುತಿತ್ತು ದುಂಬಿಯಂತೆ!

ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 10, 2012

ದೇವರು ನಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ!

ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುತಾನಂತೆ ಗುಡಿ
ಅವರಿವರಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಕೆತ್ತಿಸಿ.
ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುತಾನಂತೆ ದೇವರನ್ನಿಡಲು
ಉರಿವ ದೀಪದ ಹಿಂದೆ ಹೊಗೆ-
ಬಿಡುವ ಊದುಬತ್ತಿಗಳ ಉರಿಸಿ
ದೇವರ ಕಣ್ಣುರಿಸಲು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುತಾನಂತೆ!

ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನ ಕೈಹಿಡಿದವಳ
ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬಿಳಿ ನೆತ್ತರು
ಚೆಲ್ಲಿ ಅವಳ ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ತನ್ನ
ಹೆಸರ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ!

ಗೊತ್ತಾಯಿತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಕೂರಿಸಿದ್ದ
ದೇವರನ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಡದ ಆತ್ಮ!
ನಿನ್ನೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟವನ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಿಸಿ
ಕೊಚ್ಚೆಯಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವ ಜೀವಕ್ಕೆ
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಗೋಪುರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಗುಡಿಗೆ!

ಏರಿ ನಿಂತ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಗಳ ಹಿಚುಕಿ
ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ತಳಪಾಯ ಅಗೆವಾಗ
ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿಗೆ
ಬೀಳುವ ಉಳಿಪೆಟ್ಟುಗಳ ಸದ್ದು
ಇವನ ಕಿವಿಯಲಿ ರುಂಯ್ಯ್ ಗುಡಲಿಲ್ಲ
ಕೆತ್ತುವವ ಕೆತ್ತುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ,
ಸದ್ದು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಲ್ಲದ ಢೇರೆಯೊಳಗೆ!

ಬಿಸಿಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನರಪೇತಲ ಬೆವರು
ಆವಿಯಾದದ್ದು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪಸೆಯಾರಿದ
ನಾಲಗೆಯಲ್ಲೂ ಹನಿ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ..
ಕಣ್ಣು ಬರೆದಿದ್ದ, ಮೂಗು ಎಳೆದಿದ್ದ
ನಾಲಗೆ ಬಿಡಿಸಲಿನ್ನೂ ಬಾಕಿ,
ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕೂಡ
ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಗೆ
ಉಳಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು!

ಒಂಬತ್ತರ ಗಡುವು, ಕಲ್ಲ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ
ದೇವರು ಅಗರಬತ್ತಿಯ ಹೊಗೆಯೆಳೆಯಬೇಕು
ಗೋಪುರದ ದೀಪವರಳಬೇಕು, ಮಂತ್ರಗಳ
ಉಲಿಯಿರಬೇಕು, ಉಳಿಯ ಪೆಟ್ಟನು ಮರೆತು
ನಿಂತ ದೇವರೂ ನಗಬೇಕು, ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳೂ
ಕೆತ್ತಿದವನಿಗೇ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದವನೀಯಬೇಕು!
*

*
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ=ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್.

ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1, 2012

ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮನಸ್ಸು!

ನೆಲಕ್ಕಂಟಿದ ಧೂಳು, ಕಸಗಳ ಮೆತ್ತೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಿಛಾಯೆ, ದುರ್ನಾತಗಳ ಗೂಡು
ಮೂಗು ಹಿಡಿದಂತೆ, ಉಸಿರು ಅಸಹ್ಯ
ನವ ಬಾಗಿಲಲೂ ಚರಂಡಿಯ ಗಾಳಿ!

ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಕಿಟಕಿಯ ಇಣುಕು
ತುಂಬುತ್ತದೆ ಒಳಗೆ ಧೂಳಕಣ
ಜಿರಲೆ,ಹಲ್ಲಿ, ತಿಗಣೆಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗೆ
ಕಿವಿಯೊಡ್ಡಿ ಮಲಗಿದೆ ಗೋಡೆ!

ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲಿ
ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ಕೊಳೆಯ ಜಿಡ್ಡು
ರಾಶಿ ಬಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೈ
ವಾಕರಿಕೆ, ಹಳಸಲು ದುರ್ಗಂಧ!

ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದ ಪಾಯಖಾನೆ
ನಾರುತ್ತಿದೆ ಹೊಲಸು ತುಂಬಿ
ಹುಳವಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಣುಕುತ್ತಿದೆ
ನೀರಹನಿಯಿಲ್ಲ, ಬರಡು!

ನಾರುತ್ತಿದೆ ಹಾಸಿಗೆ, ಹಾಸಿದ
ರಗ್ಗಿನಲೂ ಬೆವರಿನ ಘಮಲು
ಸೋರಿದ ನಾಲಗೆಯ ಜೊಲ್ಲಿಗೆ
ತಲೆದಿಂಬಿಗಂಟಿದ ಜಿಡ್ಡು..!

ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಳಕು ಗೂಡು-
ಗಟ್ಟಿದ ಜೇಡನ ಜೊತೆ,
ಸೊಳ್ಳೆಯ ತಿಣುಕಾಟ!
ಕೋಣೆಯಲಿ ಉರಿವ ಒಂಟಿ
ದೀಪದ ಮಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಮಸುಕಲಿ ನಗುವ ದೇವನ ಮುಂದೆ
ಮೂರು ಊದಿನಕಡ್ಡಿಯ
ಹೊಗೆ, ಜೊತೆಗೊಂದಿಷ್ಟು ಬೂದಿ!

ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2012

ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯ!

ರಸ್ತೆ, ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ,
ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ
ಅಂದು ಕಾಲು ದಾರಿ
ಇಂದು ಕಪ್ಪುಡಾಂಬರು
ಮೆತ್ತಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು!


ಚಾಚುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಒಣತುಟಿಯ ಸೀಳುನಗೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುವು, ಕೊಂಕು!
ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಕೈ ಬೀಸಿ
ದೂರದೂರದ ಹಸಿರು!

ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ,
ಮತ್ತಷ್ಟೂ ನುಣುಪು
ಅಲ್ಲೆರಡು ಉಬ್ಬು,
ಆಸೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆ,
ಉಬ್ಬುಗಳ ಸವರಿ
ಮತ್ತೆ ಪಯಣ
ಇಳಿದಷ್ಟೂ ಬೆವರಸುಖ!

ಹಿತಗಾಳಿ, ಉಸಿರಬಿಸಿ,
ರಸ್ತೆ ಮೈದೊಡವುತ್ತದೆ
ಅಲ್ಲಲಿ ಸುಖದ ಅಮಲು,
ಕುಲುಕಾಟ ಮೈಮೇಲೆ
ಗುಳಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದೆದ್ದು!

ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ
ಪಯಣ, ರಸ್ತೆ ಸುಸ್ತೋ!
ಪ್ರಪಾತದಲೊಂದು ಇಣುಕು
ಕಣ್ತಂಪಿಗೊಂದು ವೇಗ
ಗಮ್ಯ ಸೇರುವ ತವಕ!

ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2012

ಬದುಕು ಬಂಡೆಯೇ........!?

ಎಡತಟಕ್ಕೊಂದು ಬಂಡೆ ನಾನು
ನಗುತ್ತೇನೆ ಹರಿವ ನದಿನೀರ ಕಂಡು
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರುಚಿ, ನಿನ್ನೆ ಕೆಸರು
ಇಂದು ತಿಳಿ, ನಾಳೆ ಬರಿದು
ಆಗಲೂ ಬಹುದು, ಭಯವಿಲ್ಲ
ನಾನು ಮಾತ್ರ ತಟಸ್ಥ!

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಾಳದ ಮೀನುಗಳ
ಮೆದುತುಟಿಯ ಮುತ್ತು, ಖುಷಿ,
ನನಗೆ ಕಚಗುಳಿ, ಅದೂ ಕ್ಷಣಿಕ
ಮತ್ತೆ ಪಾಚಿಗಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮೈಮೇಲೆ
ನಿನ್ನೆ ಹರಿದ ಕೆಸರ ರಾಡಿಗೆ;
ಆಮೆ ಬೆನ್ನೊರೆಸುತ್ತದೆ,
ಸೀಳುನಾಲಿಗೆ ಹಾವ ನಗು
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ!

ಮೀನ ಹುಡುಕಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ
ನನ್ನ ತಲೆಮೇಲೆ ಹೊಂಚು
ಒಂದು ಜೀವ ಕೊಕ್ಕಿನಲಿ
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಅದರದ್ದು,
ನನಗದರ ದುರ್ನಾತ,
ತಲೆಕೆರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ!

ತೇಲಿಬರುವ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ
ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಮೀನ ಮರಿ
ಎಲ್ಲ ತಿವಿಯುತ್ತವೆ ನನಗೆ,
ನಾನೋ ನಿಂತಂತೇ ಅಲ್ಲೇ
ಕಲ್ಲು, ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ,
ನದಿ ಮಾತ್ರ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ,
ಹೊಸ ನೀರ ಹೊತ್ತು ತಂದು
ರಾಡಿಯೋ, ತಿಳಿಯೋ
ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದೇ!


[ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್]

ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 31, 2012

ಮುಳುಗದಿರು ಕರುವೇ!

ಎರಡು ದಿನವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಕರು
ಅದರ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಜಗದ ಗಾಳಿ ಸೋಕಿ
ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಯವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ
ಉರುಳು ಬಿಚ್ಚಿ ನೆಗೆದಾಡಿತ್ತು ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ

ಹುಡುಕ ಹೊರಟೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಗ್ಧತೆಯ,
ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿತೋ ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿತೋ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಇಳೆಯ ನಗುವ ನಾಲಿಗೆಯ
ಹಸಿರು ಇಣುಕುವ ಹುಲ್ಲಿನ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲವದಕೆ!

ಮುಂಜಾನೆಯ ಹೊಂಗಿರಣದ ಹಿತವ ಉಂಡು
ಕಣ್ಣು ತಂಪುಗೊಳಿಸಲು ಬರದದಕೆ
ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಹುಲ್ಲ ಹೊದಿಕೆಯ ಮೈದಾನದೊಳಗೆ
ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಸವಿಯ ಉಣಬರದದಕೆ!

ಬರಡು ಆಲದ ಬುಡದ ಬಾವಿಯಲಿ ಇಣುಕಿದೆ
ಇಲ್ಲ, ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಾಡು ದಾರಿಯಲೂ
ಎತ್ತ ಓಡಿದೆ? ಅದೆಷ್ಟೂ ದೂರ? ಒಂಟಿಯದು
ನಿನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಬಲಿತಿಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳು!

ಮೊನ್ನೆ ಗರ್ಭದೊಳಗಿತ್ತು, ಇಂದು ಜಗದೊಳಗೆ
ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ಇಂದು ಕೈಕಾಲು ನೆಗೆದಿದೆ, ಬಾಲ ನಿಗುರಿದೆ
ಓಟ, ಹರಿವ ನದಿಯ ಮೇಲೆ, ನೀರು ಬಂಡೆಯೇ?
ಮುಳುಗದಿರಲಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಕರಗದಿರಲಿ ಉತ್ಸುಕ!

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 27, 2012

ಮೌನದೊಳಗಿನ ನಾವಿಕ!

ಸೋತು ನಾ ಮೌನಿಯಲ್ಲ
ಹಿಂಜರಿಯಲು ನಾ ಸೋತಿಲ್ಲ
ಸಾವಿರದೊಂದರ್ಥದ ಮೌನಕೆ
ಶರಣಾದೆ ಈ ಲೋಕದ ನಡೆಗೆ!

ಮೌನವೇ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೆನಗೆ
ನೋವ ತುಂಬಿದ ಮನಸಿನ
ಕೆನ್ನೆಗೆ ಸಿಹಿಮುತ್ತನೀವಾಕೆ
ಕದಡದಿರಲೆಂದು ಕಷ್ಟ
ನನ್ನೆದೆಯ ಕದ ತಟ್ಟುವಾಕೆ

ನೋವಿನ ಬೇಟೆಗೆ ಮೌನದ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕೆ
ದುಃಖದ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬೀಳದಿರಲೆಂದು
ಸಂತಸ ಹಾರಿಹೋಗದಿರಲೆಂದು
ಸಾವಿನ ಸದ್ದ ತರದಿರಲೆಂದು

ಭಯವಿಲ್ಲ ಮೌನದಾ ಮನದೊಳಗೆ
ಧೈರ್ಯ ಮುದುಡದಿರಲೆಂದು ಮೌನ
ಕಣ್ಣ ಹನಿ ಜಾರದಿರಲೆಂದು ಮೌನ
ಮನದ ಅಹಮಿಕೆಗೆ ಒದೆಯಲೆಂದು
ಅಳಿದುಳಿದ ಭಾವ ಬಾಡದಿರಲೆಂದು

ಅರಿವಿದೆ, ಬೆದರಿಲ್ಲ ನಾವಿಕನು
ಬದುಕು ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿ ಅರಿತೆ
ನೋವಿನೊಲುಮೆಯ ಅಲೆಯಲಿ ತೇಲಿ
ನೌಕೆ ಎತ್ತರೆತ್ತರ ಸಾಗುವಾ ಇಚ್ಚೆಯಾ
ತೊರೆದು ದಡ ಸೇರಿದರೆ ಸಾಕೆಂಬ
ಬಯಕೆ ಮೌನವೆತ್ತ ಮನದ ನಾವಿಕನಿಗೆ!

ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 25, 2012

ನೋವ ನಗುವೊಳಗೊಬ್ಬ ಮೌನಿ

ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ
ಮತ್ತೆ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ
ನದಿಯ ತೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ
ದೋಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವ,
ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳ ಆರ್ಭಟದ
ನೋವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ
ಹುಟ್ಟು ತಪ್ಪಿದಂಬಿಗನಾಗಿ
ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ
ಮತ್ತೆ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ!

ಹುಟ್ಟು ತಪ್ಪಿದ ದೋಣಿ
ಬಳಲಿದ ಕೈಕಾಲು ನಡುಗಿದೆ
ಹರಿವ ನೆತ್ತರೂ ತವಕದಲಿ
ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ, ಬೆವರಿದೆ,
ಬೆವರ ಕಂಡು ನಾ
ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ
ಮತ್ತೆ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ!

ಮನದಿ ಕುದಿವ ನೋವಿದೆ,
ಅಲೆಗಳನೂ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದೆ
ಮೀರಿ ನಿಂತೇನೂ ಆರ್ಭಟಕೆ
ಆದರೇನು ಬಲಹೀನ
ತೋಳ ಮಾಂಸ ಮುದುಡಿದೆ
ಚರ್ಮಕ್ಕಂಟಿದ ಎಲುಬುಗಳ
ಕಂಡು ಮೌನಿ ನಾನು
ಆ ನೋವ ನಗುವೊಳಗೂ
ಮೌನಿ, ಮತ್ತೆ ಮೌನಿ!

ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 22, 2012

ಬೇಲಿ, ಹೂ ಮತ್ತು ನಾನು

ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೊಂದು ಬೇಲಿ
ಒಳಗೆ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ತಾರಗಳ
ಬಣ್ಣದಂಗಳಕೆ ಕಾವಲು ನಾ!
ಅಂದು ಕೊರಡಾಗಿದ್ದೆ
ಇಂದು ಬೇಲಿಯಲಿ
ಹಸಿರು ಪೂಸಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು
ನನ್ನ ಕಾವಲಿದೆ ಅನವರತ
ಒಳಗರಳಿ ನಿಂತ ಸುಮಗಳು
ಆಗಾಗ ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು
ಪರಿಮಳದ ಕಾವ ನೀಡಿ
ಹರಸುತ್ತವೆ ನನ್ನ ಸತತ
***
ನನ್ನುಸಿರ ಬೇಲಿಯಲಿ
ಅರಳಿ ನಿಂತ ಸುಮಗಳೇ
ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗದಿರಲೆಂದು
ನನ್ನ ಹಸಿರ ಚಿಗುರಗಳ
ಊಟವಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಸಿದು
ಬಂದ ಕುರಿಮಂದೆಗಳಿಗೆ
ಭಯವಿತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮುಸಿರ
ಕಸಿಯಬಹುದೆಂದು ಕುರಿಗಳು..

ಮರೆಯದಿರಿ ಸುಮಗಳೇ
ನಿಮ್ಮ ನೆನಪ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಡಿ
ಕಾಯುವ ಈ ಮನಸ ಮರೆಯದಿರಿ
****

ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 1, 2012

ಪುಟ್ಟ ಮನಸು...

ತಿಳಿನೀರ ತೊರೆ ಹರಿವ ಪರಿಯು ನಿನ್ನ ಮನಸು
ಹನಿ ಹನಿಯೂ ತಂಪು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಹರಿವಿನಲೂ
ನಿನ್ನೊಲವ ಧಾರೆಯಲಿ ಮೀಯಲೇನು?

ಬಿಳಿಯ ಮೋಡದ ತಿಳಿಯು ನಿನ್ನ ನೋಟವು
ಮಧುರ ಅತಿ ಮಧುರ, ಭಾವ ಭಾವಗಳಲೂ
ನಿನ್ನ ಮನಸ ತೆಕ್ಕೆಯ ಒಳಗೆ ತೂರಲೇನು?

ಹರಿವ ನದಿತೆರೆಯ ತೆರದಿ ಪುಟಿವ ನಿನ್ನ ನಗುವು
ನಯನ ಮನೋಹರ, ಅಲೆ ಅಲೆಗಳಲೂ
ನಿನ್ನೆದೆಯ ತಿಳಿಯಲೆಯೊಳಗೆ ಧುಮುಕಲೇನು?

ನಿನ್ನಪ್ಪುಗೆಯ ಬಂಧನದಲಿ ಬಂಧಿ ನನ್ನ ಮನಸು
ತೊದಲ ಸವಿ ಸವಿಯ ಮನದ ಹಿತ ಹಿತದಲೂ
ಬೆರೆತು ನಿನ್ನ ತೋಳಿನಪ್ಪುಗೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ
ತೂಗಬಿಡಲೇನು ಮನವ? ನಾ ಮಗುವಾಗಲೇನು?
***