ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 6, 2014

ಮುಂದೆ ಬರುವವರಿಗೆ...?

ಘೀಳಿಡದಿರಿ ಪ್ರೇತಗಳೇ ಮಸಣದೊಳಗೆ
ಹಳೆಯ ಗೋರಿಗಳ ಕೆದಕಿ ಒಳಹೊಕ್ಕು,
ಉರಿದೆಲುಬುಗಳ ಬರಿಯ ಬೂದಿಯಿಹುದಲ್ಲಿ,
ಕತ್ತಲದು, ನೋಡಿ ಗುಡ್ಡಗಳೆಡೆಯಲಿ ಬೆಳಕು!

ನರಳದಿರಿ ಆತ್ಮಗಳೇ ಒಣಬಿದಿರ ಚಟ್ಟದೊಳಗೆ
ಕರಕಲಾಗಿಹುದು ತೊಗಲೆಂದು, ಸುಡುವುದಷ್ಟೇ
ಬಾಕಿಯಿಹುದಲ್ಲಿ, ಬೇಯುವುದು ಸಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ
ಉಸಿರಾಡಿ ಒಂದಡಿಯನಿಡಿ ಬುವಿಗೆ, ತಂಪಿಹುದು!

ಎಲ್ಲ ನೋಡುವರೆಂದು ಎಗರದಿರಿ ಬಿಸಿರುಧಿರದಲಿ
ಮರುಕವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಬಿಡುವವರೊಳಗೆ, ಒಣಗಿಸದಿರಿ
ನರಗಳನು, ಬರಿದೆ ದಣಿವಾಗಬಹುದು ನಾಲಗೆಯಾರಿ,
ತಿಳಿನೀರ ಕುಡಿಯಿರೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಚ್ಚಿಳಿಯಬಹುದು!

ಹಗ್ಗಬಿಚ್ಚುವವರಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಯೊಳಗಿರಿ, ಅರಚುವಿರೇಕೆ?
ನಿಮ್ಮದೇ ತೊಟ್ಟಿಲು, ತೂಗಬಹುದೆಲ್ಲ ಹಿತವಾಗಿ,
ಎಲ್ಲ ನಾಲಗೆಯಲೂ ಅಮ್ಮನದೇ ಮೊಲೆಹಾಲು,
ಮುಂದಿಲ್ಲವೆನದಿರಿ, ಹಿಂದುಳಿಯದಿರಿ ಮುಂದೆಬನ್ನಿ!

===
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:wodumedia.com