ಶನಿವಾರ, ಮೇ 21, 2016

ಪುನರ್ಜನ್ಮ?

ಕಾಲವಾಯಿತು ನಗುವ ಹೊತ್ತು
ಹರಿವ ಕಂಬನಿಯೂ ಸುಸ್ತು!

ಬರೆವ ಲೇಖನಿಯೊಳಗಿಟ್ಟು ಬಾಳು
ಬರಡು ಕಾಗದದೊಳಗೊಂದು ಗೋಳು

ನಡೆವ ದಾರಿಯಲೆಲ್ಲ ಬಿರುಕು ಕಣಿವೆ
ಪಡೆದುದೆಲ್ಲವೂ ಪರರ ಸೊತ್ತು, ಬೆಂಕಿ ಬಣವೆ!

ತೇಗು ತೇಲುತಿದೆ ಹಸಿದ ಕರುಳೊಳಗಿಂದ
ಕೂಗುವುದಕೆ ತ್ರಾಣವಿಹುದೆ? ಮೌನವದೇ ಚೆಂದ!

ಕಾಲವಾಗಿದೆ ನಗುವ ಹೊತ್ತು
ಹರಿವ ಕಂಬನಿಯದೂ ಸತ್ತು

ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದೇ ಈ ಕಾಲ ಸತ್ತು? ನಗುವ ಹೊತ್ತು?

-----
Pic Credit:Sylvain CordierPhotolibraryGetty Images

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: